Books: Marathi

Books detail 'Marathi'

Name of the Book Name of the Author Contents
Adarsh Parivar Satnam Kaur Happy family life based on Gian.
Andhkar Se Prakash Ki Or J.R.D. Satyarthi Personal experience of spiritual elevation by the author.
Bhaktich Vatevar Chanderkan Jadhav, Rajinder Thorat
Bhakti Sopan S.V.Lavhatai  
Bhav Sagar Satu S.V.Lavhatai  
Chotia Goshati Mote Bodh Rajinder Thorat
Dheviya Gatha S.V.Lavhate
Devachi Olakh S.V.Lavhatai  
Guru Geeta Shantak Ram Singh
Gurudev Hardev Part I J.R.D. Satyarthi A brief account of Baba Hardev Singh Ji's missionary activities from April 27, 1980 to August 15, 1982
Gurudev Hardev Part II J.R.D. Satyarthi A brief account of Baba Hardev Singh Ji's missionary activities from August 1982 to January 1984.
Gursikh Raj Vasdev Singh Salient features of a Gursikh's Life.
Guruvachnamrit Compiled and edited by Bhupender 'Bekal' Selected discourses by Baba Avtar Singh Ji, Baba Gurbachan Singh Ji and Baba Hardev Singh Ji
Jeevant Shikshak J.R.D. Satyarthi, Raj Vasdev Singh and H.S. Upashak Life and thoughts of Baba Gurbachan Singh Ji.
Karwan Lal Singh Lal Selected articles during Golden Jubilee Samagam.
Kulwant J.R.D. Satyarthi and H.S. Upashak Life and thoughts of Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji.
Manthan Sripati Jadhav
Sanskardhan Rajinder Thorat
Shahenshah J.R.D. Satyarthi Life and thoughts of Baba Avtar Singh Ji, including some notes on Avtar Bani.
Vichar Darshan
Vichar Pravah Part I Compiled by Dr. Jagannath 'Hans' Punjabi Version of Vichar Pravah - Discourses by Baba Hardev Singh Ji Maharaj
Vichar Pravah Part II Compiled by Dr. Jagannath 'Hans' Punjabi Version of Vichar Pravah - Discourses by Baba Hardev Singh Ji Maharaj
Vichar Pravah Part III Compiled by Dr. Jagannath 'Hans' Punjabi Version of Vichar Pravah - Discourses by Baba Hardev Singh Ji Maharaj