Audio CDs Sindhi

Audio CD 'Sindhi'

Name of the Cassettes Name of the Writer(s) Name of the Singer(s)
Kar Tu Prabhu San Pyar
Kailash Nirankari Kailash Nirankari, Jhawahar Lal, Preeti
Muhinja Safal Thee Vai Jindgani Re Jagat, Ravi Rekha, Pardeshi Harish Kumar