Audio CDs Oriya

Audio CD 'Oriya'

Name of the Cassettes Name of the Writer(s) Name of the Singer(s)
Bhasha Badla Kailash Chandra, Maheswar Path, Ashaya Kumar, Indramani Behera Maheshwar Rath, Shaulbhama, Sharadhanjali, K.C. Swan
Haridya Bina Kailash Chander, Maheswar Path, Sisir Kumar, Balhabha Chandra, Maheswar Sahoo, Indramari Behera Maheshwar Rath, Shaulbhama, K.C. Swan
Maurmani Indermani, Maheshwar Rath
Kumar Sajan, Vijay Kuar, Sailabhama, Kailash Chandra, Srikant Dass, Master Lulu, Shradhanjali, Sabita and Suman