Audio CDs Marathi

Audio CDs 'Marathi'

Name of the Cassettes Name of the Writer(s) Name of the Singer(s)
Avtar Bani Suresh Vadekar, Anita Jhagwalai
Avtar Bani -Guru Ch Darshan Ravinder Sathe, Uttara Kelkar
Avtar Bani -Sant Janachi Sangat Karuni Ravinder Sathe, Uttara Kelkar, Anged Dhomesai
Akhand Kirpa Karavi Rajinder Shridhar, Suresh Tirlotkar
Bola Mukha Ne Bola Vithal Dede, Suresh Patekar, Manisha, Bhagwan, Prabhakar, Tanaji, Eknath, Anita, Abhijeet Sawant, Dr. Vaishali
Charna Chi Vandana Rajesh Shridhar, Suresh, Deepa, Suresh Patekar, Raju, Rajesh, Vasant Vagmare and Pundlik Kini
Dev Han Dayalu Eknath Kamblai, Shridhar Gavar Jyoti Dutta, Palankar Suresh
Dev Magha Kanakanat Parshuram Anita Jheagwala, Suresh Patekar, Manish Patolai, Bhagwan Tupe, tanaji Khanglai
Hey Daya Sagara Pundlik Kini Anita Gore, Chitra Patil, Sandhya Patil, Rajesh, Abhijeet, Tonha, Yashwant.
Karito Prarthana Pundlik Kini Suresh, Arjun Ghailai, Swami Sontate, Rajesh Bamugade, Gopinath Priya, Suresh Patekar, Rajesh Seersagar
Prema Ch Vani Pundlik Kini Deepa Patil, Jagdish, Ramesh, Rajesh, Suresh, Arjun, Priya, Shirmeela, Swati, Gopinath
Santach Sang Bhaktch Rang Suresh Tirlotkar Pandurang Kadam, Dinkar Kirva, Eknath, Gopinath
Satgur Ch Phoolai Rajesh Bamgude, Pushaplata, Arjun Ghailai, Vasant Bagmarai, Manish Patole, Priya, Swati Sontate
Satguru Mahima Gajto Vijay Sattape, Shankar Seersagar, Shantaram, Sujata, Shankar-Shakuntala, Mangesh, Mandaar, Rajesh
Satguru Manja Gunach Eknath Kamble and Parshoram Karande Eknath, Suresh, Anita, Bhagwan Tupe, Sandeep-Sheela, Priya, Bharti