Audio CDs Haryanavi

Audio CD 'Haryanvi'

Name of the Cassettes Name of the Writer(s) Name of the Singer(s)
Avtar Aa Gaya Sa Satbir Haryanavi, Ram Darshan, Santosh, Balbir, Daya Phool Singh, Rekha, Narinder, Santosh, Rajesh Devi
Daya Satguru Ne Kar Di Chaman Sauda, Ajay Bejor, Satbir Diwana, Ram Darshan, Aman-Rishi, Sanjay, Suman Chaman Sauda and Suman